வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் - ம.பொ.சி பதிப்பகம்
சிலம்புச்செல்வர் பத்மஸ்ரீ டாக்டர் ம.பொ.சி.