376வது சென்னை தினம்

தலைநகர் சென்னையை காத்த எல்லை காவலர் சிலம்புச் செல்வர் பத்மஸ்ரீ ம.பொ.சி அவர்களை போற்றி வணங்குவோம்.

101

This entry was posted in சிலம்புச் செல்வர் ம.பொ.சி கட்டபொம்மன். Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>