(மாதிரி 2 – 2) கவிஞர் – அறிஞர் புகழ்மாலை: இராஜாஜி அவர்கள் தாமாகவே திடீரென தோன்றி, பொம்மனுடைய புகழை விவரித்துப் பேசினார்

சிலம்புச் செல்வர் மா.பொ.சி யின் விருப்பத்துக்கு இசைந்து, கவிமணி தேசிக வினாயகம் பிள்ளை, நாமக்கல் கவிஞர் வெ.இராமலிங்கம் பிள்ளை ஆகிய கவிஞர்கள், வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை புகழ்ந்து, செய்யுட்கள் பலவற்றை கொண்ட கவிதைகளை பாடி உள்ளனர். இராஜாஜி, அண்ணா ஆகிய அறிஞர் பெருமக்கள் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை புகழ்ந்து பேசியுள்ளனர்.

1957 சென்னை செயின்ட் .மேரிஸ் மண்டபத்தில், தமிழரசுக்கழகத்தினர் நடத்திய கட்டபொம்மன் விழாவிலே, இராஜாஜி அவர்கள் தாமாகவே திடீரென தோன்றி, பொம்மனுடைய புகழை விவரித்துப் பேசினார்.

This entry was posted in (மாதிரி) பத்திரிகைகள் மிந்தளங்கள் பார்வையில் சிலம்பு செல்வர். Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>