(மாதிரி 3) முதன் முதலில் கட்டபொம்மன் விழா: டாக்டர் ரா.பி.சேதுப்பிள்ளை, பன்மொழிப்புலவர் தொ.பா.மீனாட்சி சுந்தரனார் மற்றும் தமிழரசுக்கழகத்தலைவர்களும் இதில் கலந்து கொண்டு பேசினர்.

முதன் முதலாக 1949 அக்டோபர் 16-ல் சென்னை இராஜாஜி மண்டபத்திற்க்கு பின்புறம் உள்ள பூங்காவில் தமிழரசு கழகத்தின் சார்பில், வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனின் நினைவு நாள் கொண்டாடப்பட்டது. டாக்டர் ரா.பி.சேதுப்பிள்ளை, பன்மொழிப்புலவர் தொ.பா.மீனாட்சி சுந்தரனார் மற்றும் தமிழரசுக்கழகத்தலைவர்களும் இதில் கலந்து கொண்டு பேசினர்.

இதன் பின்னர் ஆண்டுதோறும் தமிழ்நாட்டிலுள்ள நகரங்களிலும், கிராமங்களிலும், அக்டோபர் 16-ல் தமிழரசு கழகத்தின் சார்பில், வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனின் நினைவு நாள் கொண்டாடப்பட்டு வந்தது.

This entry was posted in மாதிரி 3. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>